Gjeldsregister

Det er mye snakk om at man må starte et register i Norge for forbrukslån og for kredittkort slik at alle de andre bankene kan få en oversikt over hva du har. På denne måten trenger ingen å gjette eller tenke på hva du har i gjeld på et gitt tidspunkt. Nå ser man på skattemeldingen. Det gir ikke noe godt bilde og mange tar opp mer gjeld enn det de trenger.

Gjeldsregisteret kommer nok i 2019. Da blir det en annen måte å skaffe lån på fordi bankene kan se deg mye bedre i kortene. Det kan hende at du ikke liker dette på samme måte som du kanskje liker andre ting, men samtidig så er det bra at det ikke bare er å få gjeld selv om man skulle ønske at man kunne få det. Flere ting virker inn på gjeldsopptaket og dette registeret vil absolutt være med på å begrense folks muligheter til å ta opp gjeld. Du kan sikkert være i mot hvordan dette gjøres, men når du først ser hvordan dette vil fungere vil du nok også støtte dette.

Kan forbedres

Norge vil snart få et register for forbrukslån og kredittkort som kommer til å begrense hvor mye vi kan ta opp i usikret gjeld. Dette kommer til å hjelpe bankene til å si nei når mange av oss søker. På denne måten vil det bli bedre for oss. Når det er sagt så er ikke registeret et register som dekker alle slags behov. Her vil det ikke være noen oversikt over hvor mye du skylder i utestående skatt eller andre typer gjeldskrav som du kan ha mot deg. På denne måten er det en start som kan bli bedre.